Гербициды, Десиканты

Крейсер

Производитель: Агросфера, ТОВ (Украина)
Гербициды, Десиканты Крейсер
Системный гербицид; Листовой гербицид (страховой гербицид), Почвенный гербицид (грунтовый гербицид); Гербицид избирательного действия (селективный гербицид); Послевсходовый гербицид; Водорастворимые гранулы; Украина, Китай
Просмотров: 2074
Отзывов: 0
Купить
Описание
Назначение препарата: Высокоэффективный гербицид системного действия для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками в посевах кукурузы и картофеля Препаративная форма: водорастворимые гранулы Действующее вещество: римсульфурон, 250 г/кг Упаковка: 1 кг фольгованный пакет (20 пакетиков по 50 г); 500 г фольгированный пакет (10 пакетиков по 50 г)

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ Для БОРОТЬБИ з ОДНОРІчНИМИТа БаГаТОРІчНИМИ злаковими та ДвОСІМ'яДОльНИМИБуР'яНаМИ
ДІюча РЕчОвИНа: римсульфурон, 250 г/кг
ФОРМуляЦІя: водорозчинні гранули
упакуваННя: 1 кг фольгований пакет (20 пакетиків по 50 г);
500г фольгований пакет (10 пакетиків по 50 г)
пЕРЕваГИ пРЕпаРаТу:
• Контроль широкого спектру бур'янів
• Можливість внесення до фази 7 листків кукурудзи
• Низька норма витрати
• Альтернатива ґрунтовим гербіцидам
МЕхаНІзМ ДІЇ:
Селективний системний гербіцид, діюча речовина якого — римсульфурон — поглинається листками та коренями бур'янів,
швидко переміщуючись, накопичується в меристематичних зонах. Дія гербіциду полягає у пригніченні діяльності ферменту ацетолактатсинтетази та ацетокарбоксилази, що призводить до блокування синтезу життєвонеобхідних амінокислотваліну та ізолейцину. Це призводить до припинення поділу і порушення диференціації клітин у точках росту рослини. Ріст та розвиток бур'янів припиняється через декілька годин після застосування. Через декілька днів після внесення гербіциду візуально його дія спостерігається у вигляді пігментації точок росту та зупинки росту і розвитку бур'янів. Повна їх загибель
настає через 2-3 тижні, залежно від погодно-кліматичних умов.

ОСОБлИвОСТІ заСТОСуваННя пРЕпаРаТу кРЕЙСЕР, в.Г.:
як правильно зробити бакову суміш препарату крейсер, в.г. з іншими препаратами?
При використанні бакових сумішей гербіциду Крейсер, в.г. з іншими гербіцидами спочатку з необхідної кількості гербіциду готують маточний розчин, який додають при ввімкненому режимі розмішування у заповнений на 1/3 водою бак обприскувача, потім додають інші продукти, і в останню чергу ПАР.
Чи є небезпека появи резистентності з боку бур'янів до цього препарату?
При використанні гербіциду Крейсер, в.г. згідно рекомендацій резистентність відсутня. Для запобігання виникнення резистентності з боку бур'янів в межах одного поля, необхідно проводити чергування цього гербіциду з гербіцидами, що мають інший механізм дії або застосовувати бакові суміші Крейсер, в.г. з гербіцидами інших хімічних груп.

Який період захисної дії у цього препарату?
Крейсер, в.г. володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім'ядольних та злакових бур'янів в період до 30 діб.
Як впливають погодні умови на ефективність гербіциду крейсер, в.г.?
Волога та тепла погода підсилює активність гербіциду, у той час як довготривалий посушливий період та відносно низька температура повітря знижують його активність. Дощ, який випадає через 3 години після внесення Крейсер, в.г., не погіршує його ефективність, оскільки за цей час гербіцид повністю проникає у рослину.
Увага! Гербіцид Крейсер, в.г. слід застосовувати з додаванням поверхнево-активної речовини (наприклад, ПАР «ФЛОКС», із розрахунку 100 мл на 100 л робочого розчину)
клаСИФІкаЦІя вООз, ТОкСИчНІСТь:
III клас небезпечності (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл, птахів, риб.
ГаРаНТІЙНИЙ ТЕРМІН зБЕРІГаННя:
3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.
ТЕМпЕРаТуРа зБЕРІГаННя: від -10°С до +35°С

пРакТИчНИЙ ДОСвІД заСТОСуваННя БакОвИх СуМІшЕЙ:
• Крейсер, в.г. (40 г/га) + Дікам Плюс, к.е. (1,0-1,2 л/га)
• Крейсер, в.г. (40-50 г/га) + Футурин, в.г. (0,15 кг/га)
• Крейсер, в.г. (40-50 г/га) + Ультра Плюс, к.е. (0,5-0,6 л/га)
Фотографии
Характеристики
Параметр Показатель
Производитель Агросфера, ТОВ
Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко. Лтд
?По типу действия Системный гербицид
?По способу внесения Листовой гербицид (страховой гербицид)
Почвенный гербицид (грунтовый гербицид)
?По характеру действия Гербицид избирательного действия (селективный гербицид)
?По срокам применения Послевсходовый гербицид
?Десикант Неопределено
?Форма препарата Водорастворимые гранулы
?Действующее вещество Римсульфурон
?Культуры Картофель
Кукуруза
?Сорняки Многолетние двудольные
Многолетние злаковые
Однолетние двудольные
Однолетние злаковые
?Срок последней обработки, дней Неопределено
?Максимальное количество обработок 1
?Расход препарата До 25 грамм/га
Страна Украина
Китай
Отзывы посетителей:
(Следующие отзывы принадлежат опубликовшим их посетителям. Сайт не несет ответственности за содержание комментариев.)

Еще нет отзывов. Будьте первым!

Написать отзыв


HotLog
Забыли пароль? Регистрация