Гербициды, Десиканты

Булат

Производитель: Агросфера, ТОВ (Украина)
Гербициды, Десиканты Булат
Системный гербицид; Листовой гербицид (страховой гербицид); Гербицид избирательного действия (селективный гербицид); Послевсходовый гербицид; Концентрат эмульсии; Украина, Китай
Просмотров: 1043
Отзывов: 0
Купить
Описание
ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ Для зНИщЕННя
ОДНОРІчНИх ДвОСІМ'яДОльНИх Та ДЕякИх
злакОвИх БуР'яНІв у пЕРІОД вЕГЕТаЦІЇ
ЦукРОвИх Та кОРМОвИх БуРякІв
ДІюча РЕчОвИНа:
фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л
ФОРМуляЦІя: концентрат емульсії
упакуваННя: 5 л пластикові каністри
пЕРЕваГИ пРЕпаРаТу:
• Основа системи захисту буряків
• Вдале поєднання діючих речовин
• Вдосконалена формуляція
• Швидке поглинання рослинами
МЕхаНІзМ ДІЇ:
Селективний системний гербіцид Булат, к.е., що застосовується у післясходовий період для боротьби з однорічними двосім'ядольними та деякими злаковими бур'янами при вирощуванні цукрових та кормових буряків. Вдало підібрані діючі речовини: десмедифам, фенмедифам і етофумезат та їх співвідношення в препараті призводять до блокування життєвоважливих систем в організмі бур'янів. Десмедифам і фенмедифам руйнують другу ланку фотосинтетичної системи, етофумезат порушує синтез ліпідів у клітинах. Індуковані процеси в рослинах бур'янів діючими речовинами препарату є незворотніми і нищівними.
СпЕкТР ДІЇ ГЕРБІЦИДу БулаТ, к.Е.:
Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектра двосім'ядольних та деяких злакових бур'янів

ОСОБлИвОСТІ заСТОСуваННя пРЕпаРаТу БулаТ, к.Е.:
чи завдає шкоди культурним рослинам використання гербіциду Булат, к.е.?
Препарат не завдає шкоди культурним рослинам, при умові використання його згідно з рекомендаціями наведеними в тарній етикетці.
у якій фазі бур'янів доцільно використовувати гербіцид Булат, к.е.?
Після проходження стадії сім'ядольних листків у двосім'ядольних і шилець у злакових бур'янів контроль послаблюється, тому необхідно суворо дотримуватися рекомендацій. Ефективність гербіцидної обробки залежить від чисельності та видового складу бур'янів, їх вікового і фізіологічного стану.
чи можна використовувати гербіцид Булат, к.е. в суміші з іншими препаратами?
Препарат можна використовувати в бакових сумішах з іншими препаратами, а також з грамініцидами (наприклад, Стилет, Шквал та ін.), та більшістю інсектицидів, фунгіцидів і добрив. На якість бакових сумішей впливають параметри води, що використовується для виготовлення робочого розчину. Тому не рекомендується застосовувати для цього жорстку холодну воду з артезіанських свердловин. У кожному випадку необхідна попередня перевірка на хімічну сумісність препаратів.
клаСИФІкаЦІя вООз, ТОкСИчНІСТь:
III клас (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців. Нетоксичний для бджіл. Токсичний для риб.
ГаРаНТІЙНИЙ ТЕРМІН зБЕРІГаННя:
3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.
ТЕМпЕРаТуРазБЕРІГаННя:
від +1°С до +35°С

СвІТОвИЙДОСвІД заСТОСуваННя пРЕпаРаТІв-аНалОГІв:
Препарати з аналогічними діючими речовинами використовують для захисту столових буряків.
пРакТИчНИЙДОСвІД заСТОСуваННя БакОвИх СуМІшЕЙ:
• Булат, к.е. (1 л/га) + Кардінал, в.г. (30 г/га)
• Булат, к.е. (1 л/га) + Легіон, в.г. (0,12-0,2 кг/га)
Фотографии
Характеристики
Параметр Показатель
Производитель Агросфера, ТОВ
Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко. Лтд
?По типу действия Системный гербицид
?По способу внесения Листовой гербицид (страховой гербицид)
?По характеру действия Гербицид избирательного действия (селективный гербицид)
?По срокам применения Послевсходовый гербицид
?Десикант Неопределено
?Форма препарата Концентрат эмульсии
?Действующее вещество Десмедифам
Фенмедифам
Этофумезат
?Культуры Сахарная свекла
?Сорняки Однолетние двудольные
Однолетние злаковые
?Срок последней обработки, дней Неопределено
?Максимальное количество обработок 3
?Расход препарата От 0.5 - 1.0 л/га
Страна Украина
Китай
Отзывы посетителей:
(Следующие отзывы принадлежат опубликовшим их посетителям. Сайт не несет ответственности за содержание комментариев.)

Еще нет отзывов. Будьте первым!

Написать отзыв


Забыли пароль? Регистрация